Hər insan doğularkən genetik kodlarını üzərində daşıyır və bu genetik kodlardan bəziləri alergenlərə qarşı həddindən artıq cavab oluşturmamıza yəni allergiyaya meylli olmamıza yol açar. Atopi yəni allergiyaya meylli bir adamın genetik olaraq allergiya inkişafına meylli olması halıdır.

YENİYETMƏLƏRDƏ ALLERGİK UYĞUNLUQ (ATOPİ) NƏDİR?

Hansı xəstəliklər atopikdir?

Hər bir allergik xəstəlik atopik deyil. Başlıca atopik allergik xəstəliklər allergik rinit, allergik astma və atopik dermatitdir. Bu xəstəliklərin əsas xüsusiyyəti genetik faktorların əhəmiyyətli olması, yəni bir çox xəstənin baxdıqlarında birinci dərəcə qohumlarında bənzər xəstəliklərin olması, birlikdə ola bilmələridir. Körpəliyində var olan atopik dermatit daha sonra eyni adamda özünü allergik rinit və daha sonra da allergik astma ilə göstərməsi sıx görülən bir vəziyyətdir.

Yetişkinlərdə tədbir allergiya inkişafına mane olar mi?

Ana və atasından allergik xəstəlik olan kəslər atopik olaraq qəbul edilir və bəzən uşaqlıq dövründə bəzən də həyatlarının daha irəlidəki illərdə allergik xəstəliklərlə qarşılaşa bilərlər. Atopik bir uşaq qəti allergiya olacaq deyə bir şey yoxdur. Allergiya ilə əlaqədar olaraq genetik uyğunluq əhəmiyyətli lakin digər əhəmiyyətli olanda ekoloji faktorlardır. Allergik xəstəlik inkişafını qarşısını ala biləcək tədbirlər alınsa allergik xəstəliyə tutulma şansı azaldıla bilər. Pişik və ya lateks allergiyası olanınların bu allergenlerden uzaq dayanması ilə bəlkə də allergik rinit və ya astma şikayətləri heç ortaya çıxmaya bilər.

Atopi Nədir?

Allergik xəstəliklər atopik allergiyaya meylli quruluşu olan kəslərdə allergiya əlamətlərinin görülməsi vəziyyətidir. Allergik xəstəliklər allergiyasinin olduğu alergik ilə temasına bağlı olaraq məsələn mövsümü gəldiyində polen allergiyası olan kəslərdə polenle temasına bağlı olaraq burun axıntısı asqırma tıxanma şəklində özünü göstərə bilər.

Allergik xəstəliklər əsasdır;

-Allergik rinit (saman soyuqdəyməsi)

-Astma

-Egzama

-Qida allergiyası

-Göz allergiyası

-Dərman allergiyası

-Böcek allergiyası

-Lateks allergiyası

-Təmas allergiyası

-Ürtiker kimi xəstəliklərdir.

Nəticə olaraq;

Atopik allergiyaya meylli insanlarda irəlidəki illər də allergik xəstəliklərin ortaya çıxma ehtimalı vardır. Tədbir alınsa yetişkinlərdə də irəlidəki illərdə allergik xəstəliklərin inkişafı önlənə bilər.