Ürtiker dəri səthində yaranan, ətrafı qırmızı böyüklüyü bir neçə millimetrdən bir neçə santimetrə qədər dəyişən, ortası sıxlıqla solğun, qaşıntılı parlaq və ya dəri döküntüleridir. Ürtiker töküntüsü ümumiyyətlə bədənimizin hər hansı bir bölgəsində birdən meydana gələr. Dəri üzərində kiçik qabarcıqlar meydana gələ bilər. Bu qabarcıqlar və kızarıklıklar toplu iynə başı qədər ola biləcəyi kimi daha büyükte ola bilər və kaşıntılıdır. Kabartılar ağ və ya qırmızı rəngdə görülür.

Ürtiker töküntüsü Necədir?

Bəzən çox az sayda ibarətdir, lakin bəzən də bədənin müxtəlif bölgələrində və ya bütün bədəni əhatə edəcək qədər çox ola bilər. Qabarcıqlar sönməyə başladığında, ətrafındakı qızartı qala bilər, daha sonra bu qizarıq ləkələri yox olur və dəri normala dönər. Ümumiyyətlə yaranan lezyonlar 24 saat ilə 48 arasında iz buraxmadan yox olar gedər. Qızartı və qabarıqlıq 24 saatdan daha uzun müddət itmədən qalırsa və itərkən yüngül qəhvəyi iz buraxırsa, oynaq ağrısı halsızlıq atəş kimi digər şikayətlərlə birlikdədirsə ürtiker allergik səbəblərlə olmadığını damarları təsir edən vaskulit kimi daha ciddi bir səbəbə bağlı ola biləcəyini düşünmək lazımdır.

Önəmli Məlumatlar

Allergiya mütəxəssisləri isə (yeni adıyla İmmünoloji və Allergiya Xəstəlikləri Mütəxəssisi) 18 yaşından böyüklərdə görülən astma və allergik xəstəliklər mövzusunda xüsusi təhsil alaraq İmmünoloji və Allergiya Xəstəlikləri Mütəxəssisi diplomu alan və eyni zamanda da Daxili Xəstəlikləri və ya Döş Gəfəsi Xəstəlikləri və ya Dermatoloji Mütəxəssisi olan həkimlərdir.