Kontakt ürtiker, xarici bir maddəylə birbaşa təması sonrasında dəridə birdən başlayan və müvəqqəti olaraq ortaya çıxan yerli şişlik və qızarıqlığa deyilir. Təmas ürtiker ən tez kontakt dermatit ilə qarışdırılır. Kontakt dermatit ibarət şikayətlərin kontakt ürtiker ayırd edilməsi çox əhəmiyyətlidir. Sizlərə bu yazımızda kontakt dermatit (təmas ürtiker) yazdıq.

Kontakt ürtiker, xarici bir maddəylə birbaşa təması sonrasında dəridə birdən başlayan və müvəqqəti olaraq ortaya çıxan yerli şişlik və qızarıqlığa deyilir. Təmas ürtiker ən tez kontakt dermatit ilə qarışdırılır. Kontakt ürtiker xarici maddələr qarşı təmas etdiyimizdə dərhal qaşıntı qızartı və şişkinlik ortaya çıxar. Kontakt dermatit reaksiyasının ortaya çıxması üçün saatlara hətta günlərə ehtiyac vardır. Kontakt ürtiker ya immunoloji yollarla yəni IgE vasitəçiliyi ilə meydana gələr yada immunoloji olmayan mexanizmlərlə meydana gələr. Kontakt ürtiker təmas etdiyimizdə ibarət qızartı qaşınma müəyyən bir bölgədə qala biləcəyi kimi bütün bədənə yayılar, hətta allergik şok (anafilaktik şok) cədvəlinin xəbərçisi ola bilər.

Kontakt dermatitdən ibarət şikayətlərin kontakt ürtiker ayırd edilməsi çox əhəmiyyətlidir. Kontakt ürtiker ilə başlayan reaksiya daha sonra anafilaktik şoka çevrilə bilər lakin kontakt dermatit anafilaktik şoka gətirib çıxarmaz. Məsələn lateks allergiyası olan birinin lateks təması ilə kontakt ürtiker olması tip I (IgE vasitəsi ilə erkən tip reaksiya) allergiyasına göstərib digər latekse bağlı Tip I allergik xəstəliklər olan allergik rinit və astma və ya allergik şok üçün yol göstərici ola bilər. Bunun xaricində uzun müddət lateks təmas ilə ibarət olan kontakt dermatit Tip IV (gec tip reaksiya) reaksiyalar latekse bağlı anafilaktik şok cədvəlinə gətirib çıxarmaz.

Önəmli Məlumatlar

Allergiya mütəxəssisləri isə (yeni adıyla İmmünoloji və Allergiya Xəstəlikləri Mütəxəssisi) 18 yaşından böyüklərdə görülən astma və allergik xəstəliklər mövzusunda xüsusi təhsil alaraq İmmünoloji və Allergiya Xəstəlikləri Mütəxəssisi diplomu alan və eyni zamanda da Daxili Xəstəlikləri və ya Döş Gəfəsi Xəstəlikləri və ya Dermatoloji Mütəxəssisi olan həkimlərdir.