Kontakt ürtiker diaqnozunu qoymaq üçün xəstədən diqqətli bir hekayə alınmalı sonrasında yaxşı bir fiziki müayinə edilməlidir. Kontakt ürtiker yol aça biləcək olan maddələr xəstə tərəfindən tez-qarşılaşma ehtimalı ola biləcək peşə bir alergik ola bilər buna görə xəstənin peşəsi son dərəcə əhəmiyyətli ola bilər. Bu yazımızda kontakt ürtiker diaqnoz qoymağı yazdıq.

Kontakt ürtiker meydana gəlməsində İş mühiti, hobbiləri, evdə və iş yerində istifadə məhsullar haqqında məlumatlar də daxil olmaqla çox yaxşı hekayə alınmalı ayrıca kimyəvi maruziyeti ilə şikayətlərin ortaya çıxması arasındakı əlaqə diqqətlə nəzərdən keçirilməlidir.

Immün sistem vasitəsi ilə reallaşırsa allergiyaya yol açan allergenin tapılması üçün allergiya dəri testləri dəri prick testi edilə bilər. Dəri prick testi ilə məsul alergik bilər burada diqqət edilməsi lazım olan əhəmiyyətli bir mövzuda allergiyaya yol açan allergenlə çarpaz reaksiya verən qida və ya digər allergenlerinde mütləq araşdırılması lazımdır. Dəri prick testi xaricində digər allergiya testlərindən qanda spesifik IgE baxılması da diaqnoz üçün əhəmiyyətlidir.

Immün vasitəsi olmayan kontakt ürtiker dəri yama testləri köməkçi ola bilər. Kontakt təmas ürtikerine yol aça biləcək alergenləri dəriyə təmas sonrasında meydana gələcək reaksiyaları dəri yama testində görülə bilər.

Immunoloji yolla yaranan kontakt ürtiker tip I həddindən artıq həssaslıq reaksiyasıdır. Buna görə ağırlaşmaları dəri xaricində bir çox sistem üzərində təsirli ola bilər, hətta Anafilaksi və ölümə səbəb ola bilər. Buna görə allergiya həkimləri tərəfindən qiymətləndirilib doğru şəkildə diaqnozunu qoyulması son dərəcə əhəmiyyətlidir.

Önəmli Məlumatlar

Allergiya mütəxəssisləri isə (yeni adıyla İmmünoloji və Allergiya Xəstəlikləri Mütəxəssisi) 18 yaşından böyüklərdə görülən astma və allergik xəstəliklər mövzusunda xüsusi təhsil alaraq İmmünoloji və Allergiya Xəstəlikləri Mütəxəssisi diplomu alan və eyni zamanda da Daxili Xəstəlikləri və ya Döş Gəfəsi Xəstəlikləri və ya Dermatoloji Mütəxəssisi olan həkimlərdir.