Astma da mütləq nəfəs darlığı olmaq məcburiyyətində deyil. Öskürəklə müşahidə olan astmlar da vardır. Xüsusilə gecələri başlayan, yuxudan oyandıran, quvvət ilə gələn bir öskürək bizə astmanı düşündürə bilər. Xronikiləşmiş öskürək şikayətləri altında ilk səbəblər arasında astma vardır. Xəstələrdə öskürək şikayətinə yol açan digər səbəblər tam bir sistemik müayinə edildikdən sonra səbəblər arasından çıxarılmalıdır. Sizlərə bu yazımızda öksürüğün astma əlaməti olub-olmadığını yazdıq.Astma Belirtisi Yalnız Öskürək Ola bilər Mi?

Astmatiklərdə mütləq nəfəs darlılığı olmaq məcburiyyətində deyil. Oskürəklədə müşahidə edilən astma formaları da vardır. Özəlliklə gecələri gələn və xəstəni yuxudan oyadan oskürək ,güvvətlə gələn öskürək şikayətləri olduqda astma ola biləcək bir diaqnoz kimi ağla gəlməlidir. Özəlliklə güvvət ilə kimyəvi qıcıqlandırıcılarla ortaya şıxan oskurək şikayəti olan xəstələr bəzən həyatlarında məhdudiyətə gedə bilər lakin astma bu məhdudiyətlərə baxmayaraq ilerlemeye davam edə bilər. Xroniki oskürək şikayətləri altında ilk nədənləri arasında astma gəlməkdədir.  Xəstələrdə öskürək şikayətlərinə yol açan diğər nədənlər tam bir sistematik müayinəsindən sonra hariç edilməlidir.Yetişkinlərdə xroniki öskürəyin en sıx nədənləri post nazal axıntı sindromu(PNAS), astma və Gastroözofageal reflü(GÖR). Astma , Post nazal geniz axıntısı və Gastroözofageal reflü, yetişkin xəstələrdə müşahidə olunan xroniki öskürəyin 93%- indən məsuldur. Siqaret çəkməyən, antihipertansif dərman (Anjiotensin çevirici ferment (ACE) inhibitor) istifadə etməyən və ağciyər grafisi normal kişilerdeki xroniki öskürək şikayətlərinin hamısına yaxın bu xəstəliklərə bağlı inkişaf etməkdədir. Lakin revmatizma xəstəliklərdən ürək xəstəliklərinə qədər bir çox xəstəliyin ağciyərə təsir etdiyini bilmək lazımdır. Bu görə hər xəstə tam bir fiziki müayinə və qiymətləndirmədən sonra öskürək ilə əlaqəli olan allergik astma baxımından tədqiqləri edilməlidir. Öskürək şikayəti də digər şikayətlər kimi iç xəstəlikləri tərəfindən qiymətləndirilməli sonrasında allergiya ilə əlaqədar olaraq allergiya mütəxəssisləri tərəfindən tədqiqləri edilməlidir.

Tüm bu şikayetlerinin nedeni solunum yollarında aşırı duyarlılık vardır. Bu ataklar alerjenler ile temas sonucunda veya toz, duman, koku, egzersiz gibi irritanlar ile tetiklenir. Ataklar geriye döner. Astımın erken döneminde Ataklar arasında hastanın bir şikayeti veya bir muayene bulgusu olmaz. Astım ilerleyen dönemlerinde kalıcı hasarlar artıkça astım şikayetleri devamlı olmaya başlar.

Önəmli məlumatlar

Allergiya mütəxəssisləri isə (yeni adıyla İmmünoloji və Allergiya Xəstəlikləri Mütəxəssisi) 18 yaşından böyüklərdə görülən astma və allergik xəstəliklər mövzusunda xüsusi təhsil alaraq İmmünoloji və Allergiya Xəstəlikləri Mütəxəssisi diplomu alan və eyni zamanda da Daxili Xəstəlikləri və ya Döş Gəfəsi  Xəstəlikləri və ya Dermatoloji Mütəxəssisi olan həkimlərdir.