Istiliklərin artması bahar mövsümünün gəlişini xəbər verir. Baharın gəlişi çoxumuzu xoşbəxt edir. Polen allergiyası olanlar baharın gəlişinə təəssüf ki sevinə bilmir. Polen allergiyası olanlar üçün bahar demək; qızaran və qaşınan gözlər, axan ya da tıxanan bir burun, asqırmalar, yuxusuz gecələr və yorğunluq demək.