Kontakt ürtiker istər immün sistem vasitəsi ilə istərsə immün sistemə vasitəçiliyi ilə olmayan şəkildə olsun xarici maddələrlə təması sıx olan işlərdə işləyənlərdə daha tez qarşımıza çıxar. Xüsusilə bəzi peşə qruplarında bəzi allergen daha çox bu cür reaksiyalardan məsul olduğu görülməkdədir. Sizlərə bu yazımızda kontakt ürtiker hansı kəslərdə və peşə qruplarında tez görülməkdə olduğunu yazdıq.

Kənd təsərrüfatı işçilərində inək və digər heyvan tüklərinə və ya taxıl və yemləri

Çörəkçilərdə ammonium persülfat, lateks, un, və alfa amilaza

Diş həkimləri və protez emal edən işçilərdə lateks, akrilat, epoksi qatrana, diş pastaları

Elektrik işlərində işləyənlərdə akrilat və epoksi reçinelerine

Qida hazırlama işində işləyənlərdə qidaların bir çoxuna, məsələn pendir, yumurta, süd, balıq, qabıqlı dəniz heyvanları, meyvə, un, buğdaya

Bərbərə lateks və ammonium persülfat

Sağlamlıq işçilərindən lateks və lateksle çarpaz reaksiya verən qidalara qarşı kontakt ürtiker görülə bilər.

Kosmetika maddələrlə təmas sonrasında da təmas ürtiker görülə bilər. Kosmetika maddələrdə iştirak edən kimyəvilər hər iki yolla da allergik reaksiyaya yol aça bilər.

Baytar və bağça işləri ilə məşğul olanlarda hava yolu ilə təmas sonrasında bitki və heyvan epitellerine qarşı duyarlanma inkişaf edə bilər.

Bəzi həşəratların xüsusilə tırtılları (Thaumetopoea pityocampa) təmas sonrasında ürtiker yol açdığı bilinməkdədir. Xüsusilə meşə içində

Önəmli Məlumatlar

Allergiya mütəxəssisləri isə (yeni adıyla İmmünoloji və Allergiya Xəstəlikləri Mütəxəssisi) 18 yaşından böyüklərdə görülən astma və allergik xəstəliklər mövzusunda xüsusi təhsil alaraq İmmünoloji və Allergiya Xəstəlikləri Mütəxəssisi diplomu alan və eyni zamanda da Daxili Xəstəlikləri və ya Döş Gəfəsi Xəstəlikləri və ya Dermatoloji Mütəxəssisi olan həkimlərdir.